Fotovýlety – Kaple Nejsvětější Trojice sv. Václava v Ďáblicích

Na pokyn velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (dále jen Řád) pana Juliuse Františka Wahy se v roce 1754 začala stavět kaple, která byla dokončena už v roce 1755. Na stavbu dohlížel kněz Řádu, tehdejší správce hospodářského statku v Ďáblicích, Jan Nepomucký Střecha a především jeho zásluhou byla kaple v tak krátkém čase postavena. Náklady na její výstavbu hradil z valné části Řád. Velkou mecenáškou jim přitom ale byla paní Judita Střechová, občanka pražského Starého Města a matka zmíněného správce, která na stavbu přispěla 2000 zlatých a řadou dalších věcí na vnitřní výzdobu. O tom jak stavba probíhala, je dochován zápis na pergamenu, který byl nalezen v plechové schránce ve věži kaple. Ve schránce se také nalezla krabička a v ní bronzová medaile představující Nejsvatější Trojici a obraz Ježíše, Marie a Josefa; různé posvěcené předměty, např. dřevo z vozu, na němž bylo převezeno tělo sv. Václava ze Staré Boleslavi do Prahy a cínová medaile s podobou následníka trůnu, pozdějšího císaře Josefa. Kaple Nejsvětější Trojice byla vysvěcena v r. 1755 Antonínem Jakubem Suchánkem, generálem a velmistrem Řádu. Její umístění je ve středu průčelního křídla zámku.