Fotovýlety – Kostel sv. Václava ve Vršovicích

Kostel svatého Václava je moderní trojlodní sakrální stavba stojící na náměstí Svatopluka Čecha v Praze-Vršovicích. Železobetonový kostel postavený v letech 1929–1930 podle projektu architekta Josefa Gočára je odborníky považován za jednu z nejzdařilejších funkcionalistických církevních staveb v České republice. Gočárův projekt důvtipně počítal se svažujícím se terénem. Vstupní schodiště je v celé šíři kostela a vede do otevřené předsíně. Hlavní vchod do chrámové lodi je trojdílný. Půlkruhové kněžiště uzavírá trojlodní stavbu. Podélný půdorys se směrem k hlavnímu oltáři mírně zužuje a intenzita světla k němu se postupně zesiluje. Kněžiště a boční lodě osvětlují široká okna. Díky železobetonové konstrukci nemusely být boční lodě odděleny od hlavní pomocí sloupů.