Fotovýlety – Orlická přehrada

Vodní nádrž Orlík byla vybudována v letech 1954-1961 a muselo být kvůli ní zbouráno 14 mlýnů, velký počet pil a 650 obytných a hospodářských staveb. Současně také bylo zatopeno spoustu vesnic a osad.

Vlivem upouštění na konci roku 2019 při dostavbě lodního výtahu klesla hladina o téměř deset metrů a na povrch se dostaly běžně zatopená místa. Objevují se zbytky domů, celé jezy, pozůstatky elektráren z první republiky a odkryl se i například můstek se zbytky asfaltové cesty k bývalému řetězovému mostu.

Podolský most a jeho okolí

Most byl vybudován mezi lety 1939 a 1943, aby nahradil starý řetězový most vybudovaný v roce 1848. Tento most byl v roce 1960 v souvislosti s výstavbou Orlické přehrady rozebrán a přemístěn na řeku Lužnici, k vesnici Stádlec, a je známý jako Stádlecký most. Návrh mostu byl ve 30.letech 20. století oceněn na architektonické výstavě v Paříži, kde v roce 1937 získal Zlatou medaili a byl nazván Le beau pont de l´Europe (Krásný most Evropy). Další ocenění získal v roce 1939 na výstavě v belgickém Lutychu. Projekt mostu připravili V. Janák, J. Brebera a L. Pacholík ve spolupráci s Ing. J. Blažkem. Most je dlouhý 510 m a tvoří ho několik oblouků, z nichž ten největší má rozpon 150 m a krajní 36,65 m. Na pravém vltavském břehu je 6 polí, na levém jen dvě. Šířka mostu je pouhých 8,5 m (6,5 m vozovka a 1+1 m tvoří chodníky). Vozovka leží ve výšce 55-65 m nad řekou. Šířka klenby ve vrcholu oblouků je 7,5 metru, v patkách 9,5 metru, vzepětí klenby hl. oblouku je 41,8 metru, jeho tloušťka je 2,0 m. Hlavní klenba nese další dvě menší, polokruhové klenby stejné šířky – 7,5 metru, tlusté 0,75 m. Vzepětí osmi menších kleneb je 9,8 metru. Na stavbu mostu bylo spotřebováno 1 200 tun ocelové výztuže, 6 920 tun cementu a 6 300 m³ dřeva. Zpracováno bylo celkem 20 900 tun betonu.

 

Nový mlýn

První zmínka o něm je z roku 1718. Roku 1929 na jeho místě dokončena elektrárna protivínského pivovaru. Spolu s výstavbou elektrárny zvýšen místní jez až na 2,8 metrů a u levého břehu vybudována 62 metrů dlouhá vorová propust. Jez propust a náhon elektrárny se zachoval do dneška a je zaplaven Orlickou přehradou. Budova elektrárny byla zbořena a nad hladinu ční její trosky jako ostrůvek. Mlýnská technologie je zcela zlikvidována, co se týče výstroje vodní elektrárny, jsou po poklesu hladiny ke spatření zbytky turbín a česlic u vtokových objektů.

 

Zámek Orlík a jeho okolí

Jihočeský zámek, původně hrad, postavený na skalním ostrohu nad Vltavou v okrese Písek v Jihočeském kraji. V pramenech je jeho existence doložena nejdříve v polovině 13. století, tehdy ještě jako dřevěného hrádku a součást královského majetku, který plnil úlohu celnice (clo se vybíralo od proplouvajících lodí za převážené zboží).