URBEX – Hřbitov lodí

Tento městský přístav propojoval lodní dopravu s železniční a silniční. Původní stavby v přístavišti jsou v secesním stylu a zjemňují strohé tovární městské čtvrti. Jedná se o významnou technickou památku. Celý přístav byl vyhlouben uměle. Z roku 1906 pochází největší počet budov – ty jsou většinou vysoké do jednoho patra a mají bohatě členité fasády (červené režné zdivo a krémová omítka). V 90. letech 20. století přístav přestal sloužit lodní dopravě a roku 2005 byly vytrhány i koleje seřaďovacího a nákladového nádraží. Velice zajímavý a pohled je na přístav, kdy na jedné straně jsou rezivějící lodě a na druhé straně luxusní moderní bytová zástavba na břehu.