Urbex

je poznávání měst, továren či jiných objektů, které vznikly lidskou činností. Nejde přitom o muzea či snadno přístupné objekty, ale naopak o objekty, které lidé běžně nemohou vidět. Ve většině případů je urbex nebezpečný a ilegální, protože průzkumníci musí překonávat překážky, jako jsou ploty, rozpadající se budovy, bezpečnostní kamery nebo ochranky.

Motivací pro urbex je několik. Někteří vyhledávají opuštěné budovy a továrny se zbytky strojů. Jiní se zajímají o infrastrukturu, tedy hlavně mosty a tunely, nebo se prostě vydávají na místa, která nejsou snadno přístupná či poskytují zajímavý výhled.

Urbex sám má jedno nepsané pravidlo, jímž je „neodnášej nic než fotky, nenechávej nic než stopy“.

Níže máte možnost si prohlédnout jednotlivé galerie z těchto navštívených míst.