Fotovýlety – Libeňský most

Libeňský most je most přes řeku Vltavu v Praze, spojující od roku 1928 levobřežní čtvrť Holešovice s pravobřežní Libní. Po proudu řeky je v Praze patnáctým mostem, nachází se v ohbí řeky Vltavy a je po něm vedena dvoukolejná tramvajová trať. Samotný most tvoří celkem šest celků, proto je někdy označován jako tzv. Libeňské soumostí. Most je postaven ve stylu označovaném jako avantgardní funkcionalismus či kubismus. Český architekt Vít Máslo pro časopis Reflex v květnu 2018 uvedl názor, že jde o jediný kubistický most na světě.
V roce 2004 se objevil záměr most radikálně přestavět (případně zbourat) a rozšířit. Odpor odborné i laické veřejnosti proti přestavbě vyústil v žádost o prohlášení tohoto díla architektů Pavla Janáka a Františka Mencla za kulturní památku.